Lumify är en produkt från Luma Finans AB. Luma Finans AB’s verksamhet är ett licensierat Konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn. Luma Finans AB ingår i en nordeuropeisk finansiell koncern som är verksamma i Sverige och Danmark.